wtorek, 8 lutego 2011

gazety z humorem..

za tych ponurych czasów istniały dwie gazety zajmujące się satyrą wprawdzie jedynie słuszną i pruderyjną ale jakoś tam funkcjonowały,były to "Szpilki" i bardziej "proletariacka" 'Karuzela"...
Szpilki – ilustrowany tygodnik satyryczny założony w 1935 roku przez Zbigniewa Mitznera i Eryka Lipińskiego, który był również jego pierwszym redaktorem naczelnym.
Programowo czasopismo było związane ze środowiskiem lewicy. Przed II wojną światową ośmieszało obóz sanacyjny, a po wojnie przeciwników ustroju komunistycznego.
Był wydawany w Warszawie z wyjątkiem lat 1945-1947, kiedy siedzibą redakcji była Łódź. W latach 1950-1953 pismo wydawało Bibliotekę Szpilek, a w 1955-1958 Kalendarz Szpilek, później patronowało okazjonalnym publikacjom książkowym (np. antologii Coś nam zostało z tych lat z Wydawnictw Artystycznych i Filmowych w 1965), czy firmowało kolekcję kartek pocztowych koncernu "Ruch" (1973). Podobnie jak wiele innych tytułów prasowych pismo zostało zawieszone na kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego.
Po raz pierwszy "Szpilki" przestały się ukazywać około 1990. W roku 1992 próbował reaktywować je Marek Przybylik. Od lutego do kwietnia ukazało się 13 numerów Szpilek. Dwukrotne próby reaktywowania tygodnika zakończyły się niepowodzeniem. Został zawieszony w 1994 roku.