wtorek, 22 stycznia 2013

starszawe:

Skróty na radiowozach:
- MO - Mogą Obić.
- ORMO - Oni Również Mogą Obić.
- ZOMO - Zwłaszcza Oni Mogą Obić.


Oficer radziecki rozmawia z rekrutem:
- Kto jest twoim ojcem?
-Marszałek Stalin - odpowiada przyszły żołnierz.
- Jak to? - ze zdziwieniem pyta oficer.
- Przecież marszałek Stalin jest ojcem nas wszystkich, prawda?
Zaskoczony oficer musiał przyznać rację swojemu rozmówcy; po czym pyta dalej:
- A kto jest twoją matką?
- Związek Radziecki - słyszy w odpowiedzi.
- Co to znaczy?
- Skoro mówi się, że Związek Radziecki jest matką wszystkich narodów...
Odpowiedzi rekruta spodobały się radzieckiemu oficerowi, który z nadzieją w głosie zadaje jeszcze jedno pytanie:
- Kim ty chciałbyś zostać?
- Sierotą! - odpowiada kandydat na czerwonoarmistę.
* **
Po konferencji jałtańskiej przedstawiciele trzech mocarstw pokazują sobie pamiątkowe papierośnice, których są właścicielami.
Na papierośnicy Churchilla jest napis: „Winsto-nowi Churchillowi - Królowa". Roosevelt w swojej papierośnicy ma dedykację: „Prezydentowi - Naród". Natomiast w złotej papierośnicy, którą chwali się Stalin, jest wygrawerowane: „Potockiemu - Radziwiłł".