piątek, 2 września 2011

Porzumienia.

Porozumienia sierpniowe – cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980. Porozumienia zakończyły wydarzenia sierpnia 1980.


Były to (kolejno):

    porozumienie w Szczecinie – 30 sierpnia 1980,
    sygnowane przez Mariana Jurczyka
    (z ramienia PZPR Kazimierza Barcikowskiego)

    porozumienie w Gdańsku – 31 sierpnia 1980,
    sygnowane przez Lecha Wałęsę -
    w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina,
    słynnym wielkim długopisem
    (z ramienia PZPR przez Mieczysława Jagielskiego)

    porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju – 3 września   1980,
    sygnowane przez Jarosława Sienkiewicza
   (z ramienia PZPR przez Aleksandra Kopcia)

    porozumienie w Hucie Katowice (Dąbrowa Górnicza)  – 11 września 1980,
    sygnowane przez Zbigniewa Kupisiewicza
   (z ramienia PZPR przez Franciszka Kaima)