wtorek, 4 maja 2010

były i takie pikniki majowe...

pochód ,po ch,po ch...

''BARDZIEJ NIŻ ZWYKLE, ZWIĘKSZONE PATROLE MILICJI OBYWATELSKIEJ,..SŁUŻĄ JEDYNIE PODKREŚLENIU WAGI ROBOTNICZEGO ŚWIĘTA.......