poniedziałek, 18 listopada 2013

Nowości techniki :


WSPANIAŁE RZUTNIKI DO OBRAZOWANIA NA ŻÓŁTĄ ZAZWYCZAJ ŚCIANĘ BAJEK W POSTACI OBRAZKOWEJ,OPERATOR URZĄDZENIA DYKTOWAŁ TĘPO PRZEKAZU ,CZYTAJĄC LUB OPOWIADAJĄC CO DZIEJE SIĘ NA OBRACANEJ PRZEZ NIEGO KLISZY Z OPOWIEŚCIĄ PRADZIADEK OBECNYCH RZUTNIKÓW....

ELEGANCKI ZEGAREK "ELEKTRONICZNY" WYMIENIANY OD ROMÓW W PARKU ZA POLSKIE RĘCZNIKI FROTE W PARKU NA WĘGRZECH...