piątek, 12 sierpnia 2011

Trybuna Ludu – gazeta codzienna wydawana w PRL, o jednym z największych nakładów w Polsce - ok. 1,5 mln egz. w połowie lat 70.(większy nakład miewała tylko Trybuna Robotnicza, wychodząca na Górnym Śląsku i zachodniej Małopolsce).
Powstała z połączenia dwóch gazet: "Głosu Ludu", organu PPR oraz "Robotnika", organu PPS. Zaczęto ją wydawać w 1948 jako oficjalny organ KC PZPR, a jej pierwszy numer ukazał się 16 grudnia w czasie kongresu zjednoczeniowego PPS i PPR, w wyniku którego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Nakład Trybuny Ludu w 1949 wynosił ok. 250.000 egzemplarzy ("Trybuna Śląska" w tym czasie 500.000 egz.).
Gazeta była w pełni podporządkowana PZPR. Traktowała kolejnych I sekretarzy PZPR całkowicie bezkrytycznie i była główną tubą propagandy partii. Znaczenie gazeta spadło nieznacznie od lat 70. XX wieku, kiedy główną rolę propagandy PRL przejęła Telewizja Polska.-źródło Wikipedia.