środa, 25 maja 2011

"Szczecińska Wenecja"...aukcja trwa..

Na wiele pytań co przedstawia ów odpowiadam :
" jest to "nostalgiczne" spojrzenie na piękno szczecińskiego nabrzeża,
popadającego w ruinę fragmentu miasta z ulicy Kolumba,"tęsknoty"
za markami z którymi miasto jest kojarzone,postrzegane i utożsamiane...
Nostalgia za młodością,Venecją ,prawdziwym "Paprykarzem" ,
turkotem silnika "Junaka" i brakiem miejskich bulwarów..
Kolorystyka nawiązuje do "kiczowatych zachodów słońca"
w ostrym kontraście do brutalnej rzeczywistości czarno/białych ruin
dawnej świetności budowli industrialnych ,portowej dzielnicy.."