poniedziałek, 3 stycznia 2011

ta to się naprzychodziła...

Przychodzi baba do lekarza z taczką pełną margaryny. Lekarz pyta:
- Co pani jest?
- Margaret Thatcher.